Мои научные работы:

  1. Старков Д. Ю. Місце амбулаторної соціально-психологічної реабілітації для залежних від алкоголю в структурі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міста Києва / Старков Д. Ю., Іванов В. О., Безсмертний Ю. М. // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, том VII (екологічна психологія - соціальний вимір). - 2013. - в. 31. - с. 251-258.

  2. Іванов В. О. Принципи роботи амбулаторної соціально-психологічної реабілітації осіб залежних від алкоголю: Науково-методичний посібник / В. О. Іванов, Ю. М. Безсмертний, Д. Ю. Старков — К.: ПАТ «Віпол», 2013. — 128 с.

  3. Старков Д. Ю. Вплив соціального оточення на становлення ремісії у залежних від алкоголю / Старков Д. Ю. // "Междисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти". Матеріли другої міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. - с. 94-96

  4. Старков Д. Ю. Особливості соціального супроводу сімей з алкогольною залежністю / Старков Д. Ю., Іванов В. О., Забава С. М. // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, том VII (екологічна психологія - соціальний вимір). - 2014. - в. 35. - с. 274-281.

  5. Старков Д. Ю. Роль соціального оточення у процесі становлення ремісії адикту / Старков Д. Ю. // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: “Вид-во ЖДУ ім. І. Франка”, 2015. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Випуск 39. – С. 369 – 378.

  6. Старков Д. Ю. Організація груп взаємодопомоги для залежних в структурі центрів соціальних служб / Старков Д. Ю. // "Междисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти". Матеріли третьої міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2015. - с. 85-95.

  7. Старков Д. Ю. Діяльнісний підхід до функціонування співзалежних відносин / Старков Д. Ю. // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 11 : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості : Вип. 12 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : Фенікс, 2015. – С. 531-539.

  8. Старков Д. Ю. Психологічні механізми підвищення рівня осмисленості життя у соціально дезадаптованих підлітків / Психологічні механізми адаптації девіантів до сучасного соціокультурного середовища : монографія // Максимова Н. Ю., Грись А. М., Манілов І.Ф. [та ін.] ; за ред. Н. Ю. Максимової. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 254 с. – с. 64 - 85. – Режим доступу http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/10062

  9. Старков Д. Ю. Використання щоденника самоаналізу у підвищенні рівня осмислення життя девіантів (на прикладі корекції адиктивної поведінки) / Методи роботи з девіантами в умовах сучасного соціокультурного середовища : методичні рекомендації // Максимова Н.Ю., Грись А.М., Манілов І.Ф. [та ін.] ; за ред. Н.Ю. Максимової. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 91 с. – с. 57 - 72. – Режим доступу http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/10359

  10. Старков Д. Ю. Психогенні фактори та техніки нейтралізації потягу до вживання психотропних речових у хімічних адиктів // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XI : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості : Вип. 13 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : Фенікс, 2015. – С. 256-267.

Принципы работы амбулаторной социально-психологической реабилитации лиц зависимых от алкоголя

Іванов В. О. Принципи роботи амбулаторної соціально-психологічної реабілітації осіб залежних від алкоголю: науково-методичний посібник / В. О. Іванов, Ю. М. Безсмертний, Д. Ю. Старков — К.: ПАТ «Віпол», 2013. — 128 с.

В пособии рассматриваются проблемы реабилитации лиц, зависимых от алкоголя. Раскрываются психологические механизмы формирования зависимостей. Представлена эволюция социально-психологических подходов к терапии зависимостей. Предложена собственная модель социально-психологической реабилитации зависимостей, представлен набор техник, применяемых в процессе реабилитации. Приведен опыт применения предложенной модели в условиях работы амбулаторной реабилитационной программы для зависимых от алкоголя на базе районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Для психологов, социальных работников, наркологов, студентов указанных специальностей.

У посібнику розглядаються проблеми реабілітації осіб, залежних від алкоголю. Розкриваються психологічні механізми формування залежностей. Представлено еволюція соціально-психологічних підходів до терапії залежностей. Запропоновано власну модель соціально-психологічної реабілітації залежностей, подано набір технік, що застосовуються в процесі реабілітації. Наведено досвід застосування запропонованої моделі в умовах роботи амбулаторної реабілітаційної програми для залежних на алкоголь на базі районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Для психологів, соціальних працівників, наркологів, студентів зазначених спеціальностей.

МІСЦЕ АМБУЛАТОРНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ЗАЛЕЖНИХ ВІД АЛКОГОЛЮ В СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ МІСТА КИЄВА

Старков Д. Ю. Місце амбулаторної соціально-психологічної реабілітації для залежних від алкоголю в структурі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міста Києва / Старков Д. Ю., Іванов В. О., Безсмертний Ю. М. // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, том VII (екологічна психологія - соціальний вимір). - 2013. - в. 31. - с. 251-258. 

Статтю присвячено опису роботи амбулаторного центра соціально-психологічної реабілітації для людей з алкогольною залежністю в структурі районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Розглядається також стан соціально-психологічної допомоги алкозалежним людям в Києві та перспективи її розвитку.

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО ОТОЧЕННЯ НА СТАНОВЛЕННЯ РЕМІСІЇ У ЗАЛЖЕНИХ ВІД АЛКОГОЛЮ

Старков Д. Ю. Вплив соціального оточення на становлення ремісії у залежних від алкоголю / "Междисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти". Матеріли другої міжнародної науково-практичної конференції. - Київ, 2014. - с. 94-96

Було проведено дослідження взаємозв’язку становлення ремісії від виду сімейного оточення клієнтів, що пройшли 3-х місячну програму реабілітації у центрі соціально-психологічної реабілітації залежних від алкоголю «Сенс» [1].

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ З АЛКОГОЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ

Старков Д. Ю. Особливості соціального супроводу сімей з алкогольною залежністю / Старков Д. Ю., Іванов В. О., Забава С. М. // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, том VII (екологічна психологія - соціальний вимір). - 2014. - в. 35. - с. 274-281.  

На основі досвіду взаємодії структурних підрозділів РЦСССДМ соціально-психологічної реабілітації алкозалежних та служби соціальної підтримки сім’ї запропоновано методологічну парадигму, теоретичну модель та практичні рекомендації соціального супроводу сімей з алкогольною залежністю.

Ключові слова: соціальний супровід, алкогольна залежність, співзалежність

Русский перевод